• Huvudmeny

Pressmeddelande 3 november 2015

Resandefolkets egna berättelser i ny bok

I den nya boken Dinglarens väg — Vorsnos Drom skildras resandefolkets historia utifrån resandes egna livsberättelser. Det är berättelser om samhällets övergrepp, skam och utanförskap, men också om fina minnen, en levande kultur och stark gemenskap.

Omslag Dinglarens väg

”Jag vill inte att mina barn ska behöva känna den där skärande smärtan i hjärtat efter att ha fått orden ’jävla tattarjävel’ skriket rakt i ansiktet för tusende gången.”, skriver en av de resande som medverkar i boken. I andra berättelser får vi möta exempel på försörjningstraditioner, konstnärskap och starka och självständiga kvinnor.

Resande, eller resandefolket, räknas som en del av den nationella minoritetsgruppen romer men det finns flera olika hypoteser om varifrån resandefolket kom, vilken väg de kom, varför de kom och vilka de var. Det som är säkert är att gruppen under sina minst 500 år i Sverige har förföljts och förminskats av samhällets maktinstanser. Att hemlighålla sin identitet som resande har blivit ett sätt för många i gruppen att skydda både sig själva och sina barn från att diskrimineras.

— Resandefolkets dolda och nedtystade historia har sakta börjat synliggöras. Med den här boken vill vi öka kunskapen om resandefolket och deras kultur, genom att låta dem berätta sin egen historia, säger författaren Britt-Inger Hedström Lundqvist som själv tillhör resandefolket.

Tillsammans med författarkollegan Ann Hellman har hon under flera års tid samlat in inspelningar med resande från olika delar av Sverige. Det insamlade materialet kommer att arkiveras i Dialektoch folkminnesarkivet i Uppsala. Boken ges ut av Institutet för språk och folkminnen.

Torsdagen den 5 november hålls ett boksläpp i Uppsala.

Kontakt

Britt-Inger Hedström Lundqvist, etnolog och författare till Dinglarens väg – Vorsnos Drom
E-post: brittinger3@gmail.com
Telefon: 073-1808932

Ann Hellman, etnolog och författare till Dinglarens väg – Vorsnos Drom
E-post: annhellman3@gmail.com
Telefon: 076-2829098

Katarina Ek-Nilsson, avdelningschef för Dialekt- och folkminnesarkivet, Institutet för språk och folkminnen
E-post: katarina.ek-nilsson@sprakochfolkminnen.se
Telefon: 018-65 24 17

Mer information

Dinglarens väg – Vorsnos Drom

Uppdaterad 21 september 2016