• Huvudmeny

19 oktober 2015

Språkkontakt av tredje graden

Torsdagen den 12 november arrangerar Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg ett heldagssymposium om språkkontakt ur olika infallsvinklar.

Bland annat kommer Märit Frändén från Namnarkivet i Uppsala att prata om språkkontakt i efternamn. Språkkontakter i vikingatidens runsvenska är en annan programpunkt med Henrik Williams från Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Information och anmälan

Deltagande i symposiet kostar 350 kronor plus moms (lunch och fika ingår). Anmälan görs via e-post senast den 30 oktober till sandra.bjarenberg@sprakochfolkminnen.se (ange önskemål om specialkost, du kommer att få en bekräftelse samt instruktioner för inbetalning i retur).

Fullständigt program

Språkkontakt av tredje gradenPDF (pdf, 52.4 kB)

Uppdaterad 26 oktober 2015