• Huvudmeny

15 oktober 2015

Ny förteckning över levande traditioner

Nu lanserar Institutet för språk och folkminnen en förteckning över levande traditioner. Där kan du ta del av exempel och lämna förslag på immateriella kulturarv som du tycker är särskilt värdefulla.

Exempel på levande traditioner

Handskmakeri, Sagobygden­–Berättarnätet Kronoberg, Fäbodkultur och Fika är några av de förslag som finns med på förteckningen. Foto: Helsingborgs museer, Sagomuseet och Tommy Arvidsson, Upplandsmuseet.

Sedan 2011 ansvarar Institutet för språk och folkminnen för arbetet med Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet. Konventionen finns till för att trygga det som inte fysiskt går att ta på, som till exempel speciella kunskaper och traditioner som fortfarande överförs mellan människor.

"Det kan handla om att sjunga, berätta, kunna ett hantverk eller veta hur en måltid tillagas", säger Annika Sjöberg som är institutets samordnare i arbetet med konventionen.

De länder runt om i världen som har skrivit under konventionen ska skapa en eller flera förteckningar över det egna landets immateriella kulturarv. I Sverige har Institutet för språk och folkminnen påbörjat en sådan förteckning.

FN-flagga.

Lämna förslag!

Förteckningen finns på institutets webbplats och där kan alla som vill lämna förslag på en levande tradition som de tycker ska finnas med.

"Förteckningen är ett sätt att visa att det finns olika former av immateriella kulturarv och få människor att upptäcka mer om vilka traditioner och kunskaper som finns i dag", förklarar Annika Sjöberg.

Uppdaterad 16 februari 2016