• Huvudmeny

24 september 2015

Nordiskt nätverksmöte för språkvårdare i teckenspråk

Kvaliteten på teckenspråksöversättningar diskuterades vid ett nordiskt nätverksmöte för språkvårdare i Roskilde där Språkrådet deltog.

Språkrådet deltar i ett nyetablerat nordiskt teckenspråksnätverk för språkvårdare i teckenspråk under paraplyorganet Nordisk Språkkoordination. Vid årets nätverksmöte diskuterades kvaliteten på översättningar till teckenspråk. Hur ser en bra översättning ut? Översättning till teckenspråk är en växande verksamhet och det finns ett stort behov av översättare. Men översättare har idag olika utbildningsbakgrunder och kompetenser, vilket återspeglas i kvaliteten på översättningarna. Det finns en stort behov av riktlinjer inom branschen.

I Finland har Språknämnden för finländska teckenspråk nyligen tagit fram en handledning med titeln ”Hur ser en bra teckenspråkig översättning ut?” och bygger på många års erfarenheter och metodiskt arbete. Handledningen låg till grund för diskussioner på nätverksmötet.

Mötet diskuterade även kvalitetsfrågor i ett europeiskt perspektiv. Det pågår ett arbete med att anpassa Gemensam europeisk referensram för språk (CEFR) till tecknade språk. Europarådet har utvecklat riktlinjer för hur man beskriva färdigheter i främmande språk. Att kunna beskriva färdighetsnivåer är av stor betydelse när man utvecklar läromedel, tar fram kursplaner och läroplaner samt när man bedömer den språkliga kompetensen hos såväl elever som lärare. 

Läs mer om nätverksträffen

Bloggen Nordiska teckenspråklänk till annan webbplats

Uppdaterad 16 oktober 2015