• Huvudmeny

13 augusti 2015

Det isländska teckenspråket är hotat

Den isländska teckenspråksnämnden skriver i en rapport att regeringen inte gör tillräckligt för att stödja det isländska teckenspråket. Trots officiell ställning tappar språket i ställning på viktiga områden.

Trots att det isländska teckenspråket har fått ett officiellt skydd går utvecklingen i motsatt riktning. Dövskolor avvecklas vilket gör att döva och hörselskadade barn kommer inte i kontakt med det isländska teckenspråket, varken hemma eller i skolan.

Det isländska teckenspråket fick en officiell ställning år 2011 i lagen om isländska språket och isländska teckenspråkets ställning. Men en lag räcker inte, skriver teckenspråksnämnden i en rapport från juni 2015. Lagens intention måste omsättas i praktik. Förändringsarbete ske på flera plan, framför allt stödet till barn och dövskolan. Om inget görs hotas det isländska teckenspråket.

Teckenspråksnämnden menar att regeringen avsätter för lite pengar för teckenspråksarbetet. Forskning om isländskt teckenspråk behöver stimuleras och ges mer resurser.

Läs teckenspråksnämndens rapportlänk till annan webbplats (engelska)

Uppdaterad 13 augusti 2015