• Huvudmeny

10 juni 2015

Hur ser det språkpolitiska läget ut?

Debatten om indraget produktionsstöd till kulturtidskrifter och att teckenspråkiga barn nekas plats i specialskolan är några av de frågor som lyfts fram i Språkrådets omvärldsrapport för 2014.

I en årlig omvärldsrapport sammanfattar Språkrådet viktiga språkpolitiska händelser och gör även nedslag i väsentliga mediala debatter i språksamhället.

Årets rapport fokuserar särskilt på de paragrafer i språklagen som berör svenskan. Rapporten sammanfattar och kommenterar även den mediala debatt om neddragningar av statliga anslag till kultur- och facktidningar som förts under 2014.

En annan fråga som lyfts fram är lagstiftning som inte står i samklang med språklagens intentioner. Det gäller till exempel vilka skyldigheter myndigheter bör ha för översättning av dokument som kommer in till myndigheterna på andra språk än svenska.

Vilka kriterier som bör gälla för elever som söker till specialskolan i syfte att få undervisning på svenskt teckenspråk, är en annan fråga som diskuteras i rapporten.

Om Språkrådets omvärldsrapport

Språkrådets omvärldsrapport behandlar situationen för svenska språket, det svenska teckenspråket och de nationella minoritetsspråken. Den tar upp språkutvecklingen och utvecklingstendenser i samhället som har betydelse för språkens ställning.

Omvärldsrapporten ger en tillbakablick på det år som gått och sammanfattar viktiga händelser inom de områden som är centrala utifrån språklagens perspektiv

Läs mer

Läs rapporten: Språkrådets omvärldsrapport 2014PDF (pdf, 1.5 MB)

Verksamhet: Språkrådets omvärldsrapport

Uppdaterad 25 augusti 2015