• Huvudmeny

9 juni 2015

Språkrådet lanserar webbsidor om det svenska teckenspråkets grammatik

Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen kan nu med hjälp av text och filmer presentera en grundläggande beskrivning av det svenska teckenspråkets grammatik.

Beskrivningen finns på institutets webbplats och är till för alla språkintresserade som vill lära sig mer om hur det svenska teckenspråket är uppbyggt.

Inom teckenspråksutbildning och annan språkutbildning har det länge efterfrågats en samlad beskrivning av det svenska teckenspråkets grammatik. Nu finns ett inom området uppdaterat material som även inkluderar filmer med exempel från svenskt teckenspråk.

"Vi vill att beskrivningen ska kunna läsas av människor som är språkintresserade och som vill veta mer om teckenspråkets grammatik. Dessutom kan materialet användas i utbildningssammanhang", säger Sebastian Embacher som är språkvårdare i svenskt teckenspråk vid Språkrådet och som ligger bakom det omfattande arbetet med det svenska teckenspråkets grammatik. Han har tidigare arbetat som teckenspråkslärare i olika utbildningar och på olika nivåer, däribland teckenspråk för föräldrar samt dövblinds- och teckenspråkstolksutbildning.

I beskrivningen redovisas vilka tecken som finns i teckenförrådet, hur de är uppbyggda och hur de bildas. Den grammatiska delen beskriver bland annat ordklasser, teckens formförändringar och satsbildning. Olika filmklipp visar hur riktningar och positioner framför den tecknandes kropp kan utnyttjas språkligt och man får också lära sig om hur man inleder ett teckenspråkigt samtal som är av visuell karaktär. Denna senare del om hur teckenrummet utnyttjas språkligt baseras på modern forskning inom kognitiv lingvistik.

Materialet finns tillgängligt på institutets webbplats. Kontakta oss gärna för att lämna synpunkter och förslag på förbättringar.

Här hittar du webbsidorna

Det svenska teckenspråkets grammatik

Kontakt

Sebastian Embacher, Språkvårdare i svenskt teckenspråk på Språkrådet
E-post: sebastian.embacher@sprakochfolkminnen.se

Uppdaterad 09 juni 2015