• Huvudmeny

8 juni 2015

Nytt häfte av Ordbok över folkmålen i övre Dalarna

Nu har häfte 41 av Ordbok över folkmålen i övre Dalarna utkommit. Det nya häftet omfattar orden till till tröskkarl.

Ordboken behandlar dialektorden i dalmålen i Ovansiljan, Nedansiljan och Västerdalarna, alltså området från Mockfjärd och Gagnef i sydost till Transtrand och Älvdalen i nordväst. Utgivningen sker häftesvis och beräknas i slutändan omfatta 46 häften.

Varje ord beskrivs detaljerat. Uttal, betydelser och synonyma ord anges och ett stort antal fraser och meningar visar hur orden används.

Ordbok över Folkmålen i övre Dalarna bygger på ett material som till största delen insamlats från 1800-talets slut till senare delen av 1900-talet. Materialet förvaras i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Läs mer

Inblicken: "Vissa ord kan ta ett halvår att göra färdigt"
Projektsida: Ordbok över Folkmålen i övre Dalarna (OÖD)

Uppdaterad 08 juni 2015