• Huvudmeny

26 maj 2015

Aktuell forskning om döva barns flerspråkighet

Specialpedagogiska skolmyndigheten har gett ut en forskningssammanställning om flerspråkighet hos döva och hörselskadade barn.

Tidigare har det funnits en uppfattning om att teckenspråk, eftersom det har en annan grammatik än talade språk, stör döva barns skriftspråksutveckling. Men flera studier visar emellertid att goda teckenspråkskunskaper tvärtom har en positiv inverkan på döva elevers lärandeprocess. Den tidiga språkliga interaktionen mellan föräldrar och barn är avgörande, och teckenspråket har här en nyckelroll.

Den tekniska metodutvecklingen inom forskningen kastar en nytt ljus på döva barns språkutveckling. Studier via magnetkamera visar att samma område i hjärnan aktiveras vare sig ett tecknat språk eller ett talat språk används.

Trots att det har forskats om dövas tvåspråkighet under en längre tid, även på gruppen hörselskadade barn och döva barn med ci, återstår det många frågetecken om hur man kan utveckla en pedagogik som bäst tar till vara på elevernas olika språkliga förutsättningar.

Hämta skriften Teckenspråk, talat och skrivet språklänk till annan webbplats.

Uppdaterad 12 juni 2015