• Huvudmeny

21 maj 2015

Introduktion till Unescos Världsminnesprogram

Onsdagen den 27 maj kan du få en introduktion till Unescos Världsminnesprogram på Landsarkivet i Göteborg.

Då kommer bland annat Annika Nordström, arkivchef vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, att berätta om de svenska bidrag som hittills tagits upp på Unescos förteckning över världsminnen.

Unescos Världsminnesprogram startade 1992 för att stärka intresset för kulturarv i form av bland annat dokument, samlingar, arkiv, bibliotek, fotografier och digitala filer.

Se hela programmet nedan.

Läs mer

Svenska världsminnenlänk till annan webbplats

Program

Tid: Onsdagen den 27 maj klockan 15.00 – 16.30
Plats: Landsarkivet i Göteborg, hörsalen
Ingen anmälan behövs
!

Välkomna
Ulf Andersson, landsarkivarie, Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg

Unescos världsminnesprogram
Kerstin Lundman, biträdande generalsekreterare, Svenska Unescorådet

Världsminnen i Sverige och internationellt
Erik Norberg, f.d. riksarkivarie, ledamot i Svenska kommittén för världsminnesprogrammet

Kan vi få flera världsminnen i Sverige?
Annika Nordström, arkivchef, ledamot i Svenska kommittén för världsminnesprogrammet

Världsminnesprogrammet och det svenska arbetet
En panel med de medverkande svarar på frågor

Avrundning

Uppdaterad 16 februari 2016