• Huvudmeny

13 maj 2015

Hundraåriga avhandlingar blir digitalt tillgängliga

Uppsala universitetsbibliotek är i fullt sjå med att digitalisera och publicera universitetets äldre avhandlingar – en samling som sträcker sig från 1602 till 1855.

Det långsiktiga projektet är ett samarbete med Södertörns högskola, och målet är att göra alla avhandlingar från Uppsala universitet fram till 1855 tillgängliga i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet). Det blir ett gediget åtagande, då universitetet producerade nästan 14 000 tryckta avhandlingar mellan 1602 och 1855. Hittills har över 2000 avhandlingar publicerats. Texterna läggs upp som bildfiler och görs sökbara i fulltext i databasen, och blir därmed även tillgängliga på Google.

Avhandlingar lånas och beställs ofta från universitetet, och är värdefulla för både studenter och forskare inom olika fält. Texterna rör en bredd av ämnen, som naturvetenskap, idé-, språk-, person- och socialhistoria. Materialet kan visa på hur kunskapsnivåerna såg ut i ett visst ämne när avhandlingen skrevs, och kan även ge en inblick i hur universiteten drevs.

I den första samlingen publicerade avhandlingar, som främst är från åren 1778–1855, är de flesta skrivna på svenska, till skillnad från de äldre som oftare skrevs på latin. För språkforskare inom klassiska och nordiska språk blir materialet en tillgång för att kunna analysera det dåvarande språket. Och fler avhandlingar inom språkämnet blir förstås åtkomliga, bara det en välkommen nyhet. Avhandlingarna möjliggör också undersökningar av större textmaterial och fler texttyper än vad som tidigare har funnits till hands.

Avhandlingarna är också intressanta ur ett internationellt perspektiv, då Sverige periodvis var en av de främsta forskningsnationerna i världen. Särskilt inom naturvetenskapen ryms många kända forskare som antingen har skrivit eller har varit handledare för en avhandling vid Uppsala universitet.

Läs mer


Uppdaterad 13 maj 2015