• Huvudmeny

1 april 20115

Bidra till nya skrivreglerna! Språkbrukarundersökning 1: var/vart

Inför nya upplagan av Svenska skrivregler tar Språkrådet hjälp av språkbrukarna.

Språkrådet har just påbörjat arbetet med en ny upplaga av Svenska skrivregler. Arbetet inleds med en serie språkbrukarundersökningar, för att se intresset för förändringar i rekommendationerna.

Vi brukar alltid betona att det är språkbrukarna som bestämmer, säger Språkrådets tillförordnade chef Christian Mattsson. Det är nu dags att ta detta ett steg till.

Först ut är en undersökning om förändringar i rekommendationen för var och vart.

Sedan en längre tid skiljer språkbrukare inte mellan frågeorden var och vart i talspråk. I vissa dialekter används dessutom formen vars för båda betydelserna. I skriven svenska har dock svensk språkvård envist hävdat att skillnaden mellan befintlighet och riktning måste upprätthållas.

Enligt observationer som Språkrådet gjort, och efter sammanställning av de frågor från språkbrukare som kommit in till avdelningens frågejour, överstiger nu antalet språkbrukare som använder frågeorden på det tidigare felaktiga sättet de som kan skilja på orden. Språkrådet funderar därför på att ändra den tidigare rekommendation och låta språkbrukarna välja fritt mellan formerna.

Att skilja på riktning och befintlighet är helt enkelt för komplicerat, säger Christian Mattsson. Vem kan förstå att det handlar om befintlighet i frågan ”var har du lagt nyckeln” men riktning i frågan ”vart har du kastat nyckeln”?

Det är framför allt bruket att använda vart även för befintlighet (som i uttrycket ”vart är du”) som ökat lavinartat. Enligt den nya rekommendationen skulle således uttryckssätten ”vart är du” och ”var är du på väg” bli lika accepterade som de tidigare rekommenderade ”var är du” respektive ”vart är du på väg”.

Vad tycker du om denna förändring? Delta i språkbrukarundersökningen! (Undersökningen är nu stängd.)

Frågor för kommande språkbrukarundersökningar kommer att gälla de/dem/dom, enhetligt stavat sje-ljud och införande av trippelkonsonant. Eventuellt kommer också en undersökning göras om Språkrådets förslag att byta namn på handboken från Svenska skrivregler till Svenska skrivrekommendationer, för att betona att språkvården numera är mindre normativ än tidigare.

Den nya utgåvan planeras komma ut under 2016.

Vart du lurad? (publicerat 2 april 2015)

Uppdaterad 07 april 2015