• Huvudmeny

11 mars 2014

Döva elever förstår inte sina lärare

Var fjärde elev på specialskolor för döva har svårigheter att förstå vad lärarna säger, visar en undersökning som Dövas Tidning gjort.

I uppmärksammade filmer på nätet har elever på två specialskolor uttryckt frustration över att inte förstå vad deras lärare säger på svenskt teckenspråk. Lärarnas kompetens i svenskt teckenspråk är för låga, klagar eleverna (läs mer på sidan Elever missnöjda med teckenspråksmiljön i skolan).

Dövas Tidning bestämde sig för att följa upp filmerna med en enkätundersökning, där man frågade eleverna hur ofta de upplever brister i kommunikationen och vad man gör när detta inträffar. 116 högstadieelever svarade på enkäten.

Sammanställningen visar tydligt att det råder kommunikationsproblem mellan elever och lärare på samtliga specialskolor. På två skolor svarar 2 av 5 elever att de dagligen har svårigheter att förstå vad läraren säger. På de andra skolorna är andelen lägre. Eleverna upplever också att lärarna inte förstår dem och att de ofta får upprepa vad de sagt eller be någon annan klasskamrat förklara för läraren vad de sagt.

Hörselskadade elever som går integrerade på grundskolor upplever generellt inte större kommunikationsproblem än de elever som går i tvåspråkiga specialskolor. Men även hörselskadade grundskoleelever upplever brister i kommunikationen.

Läs mer

Dövas tidning: En av fyra elever förstår inte sina lärarelänk till annan webbplats

Uppdaterad 12 mars 2015