• Huvudmeny

10 februari 2015

Berätta om din samling

Bokmärken, fåglar eller tågsträckor – vad samlar du på? Till våra samlingar söker vi nu berättelser om samlingar och samlande.

Många människor samlar på något och har en eller flera samlingar. Det kan vara allt från prylar som frimärken, mynt och bilar till upplevelser och erfarenheter som besökta länder, avsmakade årgångsviner och fladdermusmöten.

”Det sägs att så många som var tredje person samlar på något. Det är ett intressant område att titta närmare på – vad vi samlar på och hur vi samlar säger mycket om oss själva och det samhälle vi lever i”, berättar Susanne Nylund Skog som är forskare på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala och ansvarar för dokumentationsprojektet om samlande.

Hon tillägger att ämnet är extra intressant med tanke på det egna yrket och institutets verksamhet.

”Hela vår verksamhet bygger på ju samlingar, sådana som vi har gjort själva eller privata samlingar som vi har fått. Ur historiskt perspektiv har vetenskapen ofta fungerat som ett sätt att legitimera samlande och samlingar."

Vanligare med immateriella samlingar

Susanne Nylund Skogs intresse för samlande väcktes när hon forskade om fågelskådning. Där är samlandet på sedda fågelarter en stor del av verksamheten. I fågelskådningens barndom samlade man på fåglar i mer fysisk bemärkelse – man samlade på ägg eller sköt och stoppade upp fåglarna . I dag är det snarare själva mötet med fågelarten man samlar på genom att föra olika listor.

”Samlandet har förändrats. Idag är det vanligare att samla på sådant som är immateriellt – erfarenheter, resor och möten. Det behöver inte längre vara en fysisk samling. Mycket av samlandet sker också på nätet där vi förmedlar och tar emot reaktioner på våra samlingar”.

Berätta för oss

För att samla in berättelser om och erfarenheter av samlande använder vi oss av både intervjuer och frågelistor. Frågelistan kan fyllas i och skickas direkt på nätet eller laddas hem som pdf.

Webbfrågelista: Samlande

Frågelista: SamlandePDF (pdf, 229.1 kB)

Uppdaterad 16 februari 2015