• Huvudmeny

6 februari 2015

Forskarsymposium om språket i staden

I maj anordnar Dialekt-, ortnamn- och folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium om språket i staden.

Arrangemanget äger rum den 7 maj i Göteborg och vänder sig i första hand till doktorander och forskare. Temat för symposiet är språket i staden och under dagen hålls flera föreläsningar i ämnet.

Tid: Torsdagen 7 maj, kl. 9-17

Plats: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG), Vallgatan 22

Karta: Hitta till DAGlänk till annan webbplats

Kostnad: 350 kronor + moms (lunch och fika ingår)

Anmälan: Arrangemanget är fulltecknat.

Preliminärt program

9 Introduktion

9.15–9.45 Maria Löfdahl och Lena Wenner, Institutet för språk och folkminnen, Göteborg: Språket i staden i DAGs samlingar

9.45–10.15 Visning av arkivsamlingarna/kaffe och kak

10.15–11.15 Lars-Gunnar Andersson, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet: Hur skapas en stadsdialekt? En modell med exempel från göteborgskan

11.15–12.15 Jenny Öqvist, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala: Perspektiv på stockholmska.

12.15–13.30 Lunch

13.30–14.15 Anette Torensjö, Lantmäteriet, ortnamnssektionen : Byggnadsnamn – ett nytt inslag i den urbana namnfloran

14.15–15.15 Line Sandst, Nordisk Forskningsinstitut, Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet: Sproglig og rumlig betydningsdannelse i København - urbane stednavne

15.15–15.30 Fika

15.30–16.15 Sofia Tingsell och Maria Löfdahl, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet resp. Institutet för språk och folkminnen, Göteborg: Möten, motstånd och gränser. Namn och namngivning ur ett maktperspektiv.

16.15–16.45 Per Holmberg, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet: Socialsemiotiska perspektiv på runstenars rumslighet.

Uppdaterad 02 mars 2015