• Huvudmeny

30 januari 2015

Språkvårdsseminarium i finska 10 april 2015

Språkrådets årliga språkvårdsseminarium i finska arrangeras i april i samarbete med Finlandsinstitutet.

Teman för seminariet är språkpolitik, nyord och nyheter inom finsk språkvård.
Seminariespråket är finska.

Datum: 10 april 2015
Tid: kl. 9–17
Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 2, Stockholm

Preliminärt program:

Riitta Eronen, Institutet för de inhemska språken
Kielenhuollon kuulumisia
Ajankohtaisia sanoja apukinoksesta älyvaatteeseen

Jarmo Lainio, Stockholms universitet
Vähemmistökielet eurooppalaisesta perspektiivistä

Lina Puranen, regissör och producent
Minikurs i finska (kortfilm)

Miina Salokannas, Tammerfors universitet
Hallintoaluekuntien ja maakäräjien suomenkielinen tiedotus

Maria Soininen, Justitieministeriet
Suomen kielilainsäädäntö ja kieliolot

Kaisa Syrjänen Schaal, Svenska kyrkan
Ruotsin kielilainsäädäntö ja kieliolot

Deltagaravgift 300 kr inklusive morgon- och eftermiddagskaffe. Anmälan per e-post suomi@sprakochfolkminnen.se. Ange deltagarens namn, fakturaadress och önskemål om eventuell specialkost. Vid förhinder kan en annan person ta platsen.

Mer information på 08-455 42 20 och på Språkrådets sida om seminarierna (på finska)


Uppdaterad 30 januari 2015