• Huvudmeny

19 januari 2015

Elever missnöjda med teckenspråksmiljön i skolan

I en dokumentärfilm på nätet kritiserar elever på en specialskola lärarnas bristande teckenspråkskunskaper.

Elever som går på Birgittaskolan, en specialskola för döva i Örebro, är missnöjda över att deras lärare saknar kunskaper i svenskt teckenspråk.

Döva elever som intervjuas i filmen menar att lärarnas språkbrister leder till sämre kunskapsutveckling och sämre betyg för dem. Vid vissa lektioner måste tolkar kallas in, men ibland får man ingen tolk och då kan eleverna inte hänga med i undervisningen. När talspråk används mellan hörselskadade elever och lärare känner sig döva elever sig utanför och nedvärderade. Problemet har tagits upp med skolledningen, men inget händer menar eleverna.

Elevfilmen har uppmärksammats av Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdomsförbund som tillsammans skrivit ett öppet brev till utbildningsminister Gustav Fridolin. De skriver att teckenspråkiga elever diskrimineras och att det måste införas krav på teckenspråkskompetens för att få behörighet att undervisa i specialskolan.

Läs mer


Uppdaterad 19 januari 2015