• Huvudmeny

15 januari 2015


Nu kan döva se alla svenska biofilmer

Nu visar SF Bio alla svenska biofilmer med undertext, vilket glädjer personer med hörselnedsättningar som tidigare haft sämre möjligheter att se svensk film.

Intresseorganisationer för döva och hörselskadade har i flera årtionden kämpat för att kunna se svenska filmer på bio. Biografnäringen har delvis tillmötesgått detta önskemål genom att texta ett urval svenska filmer.

Men personer med hörselnedsättningar har inte nöjt sig med detta. De har önskat se svensk film när det passar dem, inte bara vissa utvalda filmer och ofta på sämre visningstider.

I slutet av förra året meddelade SF Bio att de kommer visa alla svenska filmer med text på alla föreställningar i hela landet. Det innebär att personer med hörselnedsättningar har möjlighet att ta del av dialogerna på samma villkor som andra biobesökare.

Flera faktorer har bidragit till denna förändring. Tidigare var det relativt dyrt att texta filmer men den nya tekniken har gjort det billigare. För ett par år sedan ändrades villkoren för produktionsstöd av svensk film. För att få stöd krävs nu att filmen även är anpassad för textning. Den 1 januari 2015 gjordes dessutom en ändring i diskrimineringslagen som innebär att bristande tillgänglighet kan klassas som diskriminering.

Läs mer


Uppdaterad 04 februari 2015