• Huvudmeny

12 december 2014

Språkstrider i förskolan

I boken "Yrkesroll i förändring. Förstadielärarnas historia" beskrivs förstadielärarnas roll i de paradigmskiften som varit när det gäller språkval för döva förskolebarn.

Förstadielärare var benämningen för gruppen förskollärare som hade specialutbildning för att arbeta med döva förskolebarn eller barn med hörselnedsättning. Denna yrkeskår växte fram under 1950-talet och har under åren fått se sina arbetsuppgifter förändras i takt med förändringar i samhället. Språkval för döva barn är en evig omdebatterad fråga, och många gånger har förstadielärarna fått stå upp för barnens rättigheter gentemot myndigheter och specialister.

I boken intervjuas flera förstadielärare som var verksamma under 1950-talet och senare. Vi får ta del av deras tankar om hur det var arbeta i tider med förändrad språksyn, från det att de döva barnen enbart skulle tala, till att använda tecken till tal och slutligen använda svenskt teckenspråk. Bokens tema är fortfarande aktuell eftersom talat språk återigen fått en framträdande roll i döva barns språkutveckling. Det tycks som om historien upprepar sig även om förutsättningarna är annorlunda i dag. Som Gunnel Blücher, en av förstadielärarna i boken, säger: "Förr fanns inget alternativ för barnen men det finns det faktiskt idag".

Boken är skriven av Carin Roos, docent i specialpedagogik vid Karlstads universitet.

Läs mer

Beställ boken "Yrkesroll i förändring" eller ladda ner som pdf.länk till annan webbplats

Uppdaterad 27 januari 2015