• Huvudmeny

9 december 2014

Språkrådet firade Språkpolitikens dag

På måndagen höll Språkrådet återigen öppet för inbjudna gäster för att fira nioårsdagen av den språkpolitik som klubbades igenom av riksdagen den 7 december 2005.

bild från föreläsning

Måndagen den 8 december firades på Språkrådet nioårsdagen av den språkpolitik som klubbades igenom av riksdagen den 7 december 2005. Beslutet innebar att Sverige fick en nationell språkpolitik med fyra övergripande mål, som också ligger till grund för den språklag vi fick 2009:

  • Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige.
  • Svenska ska vara ett komplett och samhällsbärande språk.
  • Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig.
  • Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk.

Språkrådet har gjort det till en tradition att uppmärksamma ”Språkpolitikens dag” omkring den 7 december. Då ser vi tillbaka på vad som hänt med de språkpolitiska målen. Hur står det till med svenskans status och användbarhet? Är den offentliga svenskan ”vårdad, enkel och begriplig”? Hur ser det ut i dagens Sverige med målet att ”alla ska ha rätt till språk, oavsett modersmål”?

Tal om den språkpolitiska situationen

Språkpolitikens dag bjöd som vanligt på trevligt mingel och språkdiskussioner, och i vanlig ordning hölls ett tal där den språkpolitiska situationen i Sverige sammanfattades. Det hölls denna gång av Jennie Spetz, utredare och språkpolitiskt sakkunnig.

Flera saker lyftes särskilt fram i talet:

Under 2014 har vi blivit påminda om att svenskan som fackspråk och som förvaltningsspråk i högsta grad är språkpolitiska frågor. Ska det till exempel vara möjligt att använda engelska i svensk domstol? Och hur påverkas terminologisk infrastruktur och myndigheternas terminologiarbete om de statliga bidragen till TNC nästan helt försvinner? För de nationella minoriteterna var ett viktigt beslut att man inte längre behöver ha grundläggande kunskaper i sitt nationella modersmål för att få läsa det i skolan. En annan nyhet är att meritpoäng införs för gymnasiestudier i svenskt teckenspråk.

Läs hela talet

Tal om den språkpolitiska situationen, 8 december 2014PDF (pdf, 105.4 kB)

Läs mer

Läs mer om språkpolitiken, de språkpolitiska målen och språklagen på våra sidor om språkpolitik

Kontakt

Har du frågor om talet eller andra språkpolitiska frågor, kontakta Jennie Spetz, jennie.spetz@sprakochfolkminnen.se, 08-442 42 11.

Uppdaterad 09 december 2014