• Huvudmeny

4 november 2014

Minskade anslag till språkinstitutioner rimmar illa med språklagen

Regeringens budget innehåller förslag om slopat stöd till svenska språk- och kulturinstitutioner utomlands, liksom till Terminologicentrum TNC. Det har väckt stark kritik.

I förra veckan blev det känt att regeringens höstbudget innehåller förslag om att ta bort stödet till svenska kulturinstitutioner utomlands. Förslaget innebär att anslagen till de svenska kultur- och forskningsinstituten i Rom, Aten och Istanbul tas bort, men också att anslaget till utländska universitet som bedriver undervisning i svenska successivt dras in. Statsbidraget till Terminologicentrum TNC minskas också kraftigt.

Följden blir med stor sannolikhet att undervisningen i svenska utomlands försvinner och att förutsättningarna för ett systematiskt arbete med svensk fackterminologi förändras drastiskt.

”Förslagen går helt emot de mål som är formulerade för den svenska språkpolitiken. En av de viktigaste anledningarna till beslutet om en språklag i Sverige var att en enig riksdag ville stärka det svenska språkets ställning. Att slopa allt statligt stöd till svenska språk- och kulturinstitutioner utomlands är precis motsatt politik”, säger Ann Cederberg, chef för Språkrådet.

Efter kritik har Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, backat och sagt att regeringen ska ta till sig synpunkterna. Regeringen kan komma att göra en förnyad bedömning av det indragna stödet till utlandsinstitutionerna. Också statsminister Stefan Löfven välkomnar en översyn av förslagen. Beslutet att minska anslaget till TNC verkar dock ligga fast.

”TNC:s verksamhet är mycket viktig för det svenska fackspråkets utveckling och för de myndigheter som arbetar med terminologi i enlighet med språklagen. Även om regeringen kompenserar för det minskade stödet via andra myndigheter så riskerar man att förlora den samlade och unika kompetens som i dag finns på TNC och som är en förutsättning för ett genomtänkt och långsiktigt terminologiskt arbete”, säger Ann Cederberg.

Uppdaterad 05 november 2014