• Huvudmeny

29 oktober 2014

Play-tjänsterna har brister i tillgängligheten

Allt fler tv-program läggs ut på Play-tjänsterna på internet, men det skapar också problem med att tillgängliggöra programmen för döva och hörselskadade.

I dag textas allt mer av programinnehållet i de markbundna tv-bolagen, såväl inspelade som direktsända program. Men när programmen läggs ut på Play-tjänsterna fungerar inte alltid textningen, framför allt inte på surfplattor och mobiltelefoner.

Det beror på att det saknas tekniska lösningar för att tillgängliggöra textningen på alla digitala plattformar, säger SVT Undertext till Dövas Tidning. För tv-bolagen innebär detta många gånger merarbete. TV4 har valt att inte bearbeta textningen i efterhand överhuvudtaget.

Likaså är det tekniska hinder som gör att direktsända teckenspråkstolkade program inte kan visas i surfplattor och mobiltelefoner. Men en del sändningar kan inte heller ses i vanliga datorer utanför Sveriges gränser. Till exempel kunde inte döva se den teckenspråkstolkade valvakan i SVT om de befanns sig utomlands. TV4:s teckenspråkstolkade valvaka kunde ses i hela världen i vanliga datorer. Däremot dröjde det ett dygn innan programmet kunde ses i efterhand på webben.

Bristerna i textnings- och tolktjänsterna upprör intresseorganisationer för döva och hörselskadade som menar att tekniska hinder alltid anges som skäl för att inte tillgängliggöra tv-program. Hörselskadades Riksförbund anser att när nya tv-tjänster erbjuds bör det var en självklarhet att textningen fungerar.

Läs mer

Dövas Tidning: DT tillgänglighetskollar SVT Play och TV4 Playlänk till annan webbplats

Uppdaterad 29 oktober 2014