• Huvudmeny

4 september 2014

Projekt för att lyfta fram matkultur

Regeringen planerar att ge Institutet för språk och folkminnen ett uppdrag att synliggöra och ta tillvara traditionell småskalig matkultur.

Det är inom ramarna för Landsbygdsprogrammet som regeringen planerar att ge Jordbruksverket, Institutet för språk och folkminnen och Riksantikvarieämbetet ett gemensamt uppdrag att synliggöra, ta tillvara och utveckla traditionell småskalig matkultur.

Uppdaterad 05 september 2014