• Huvudmeny

25 augusti 2014

Hen allt vanligare hos myndigheter

Pronomenet hen blir i dag vanligare också i formella myndighetstexter. Men för vissa är det fortfarande ett laddat ord.

Hen har spridits lavinartat i bruket de senaste två åren, inte minst i medierna. Men också myndigheter har börjat använda det, rapporterar Svenska Dagbladet i en artikel. Två exempel är Diskrimineringsombudsmannen och Ekonomistyrningsverket. Enligt en artikel i Aftonbladet inför nu också fackförbundet Byggnads hen i sina stadgar som ett led i jämställdhets- och mångfaldsarbetet.

För myndigheter som skriver allmänt om människor i termer av kunden, eleven eller han eller hon är hen helt enkelt kort och praktiskt att kunna ta till. Samtidigt är många myndighetsskribenter fortfarande försiktiga med ordet eftersom det kan uppfattas som lite laddat. Den laddningen lär försvinna på sikt, vilket möjligen ordets införande i kommande Svenska Akademiens ordlista kan bidra till. ”Det är ett tungt argument att säga att det finns i ordlistan. Så det ger nog en väldigt skjuts”, kommenterar språkvetaren Karin Milles i SvD-artikeln.

Under påverkan från Sverige blir hen nu allt vanligare även bland norrmännen, rapporterar Språkrådet i Norge. Där förekommer även hin som variant, men hin är enligt Språkrådet sämre eftersom det sedan tidigare också kan betyda ’den andra’, ’den förra’.


Uppdaterad 25 augusti 2014