• Huvudmeny

14 maj 2014

Danmark erkänner det danska teckenspråket

Den 13 maj tog danska folketinget ett historiskt beslut. Danskt teckenspråk ska ingå i Dansk Sprognævns uppdrag.

Beslutet var väntat, vilket vi skrivit om i en tidigare notis. I lagen som reglerar Dansk Sprognævns (Danska språknämndens) uppdrag har det gjorts tillägg vad gäller det danska teckenspråket. Ett sekretariat som arbetar med det danska teckenspråket ska inrättas och en teckenspråksnämnd bildas den 1 januari 2015. Teckenspråkiga i Danmark ser lagändringen som ett erkännande av det danska teckenspråket.

I Sverige firas Teckenspråkets dag den 14 maj som påminnelse om riksdagens uttalande den 14 maj 1981 om att göra undervisningen i dövskolan tvåspråkig. Tidigare bedrevs undervisningen huvudsakligen via skriven och talad svenska. Riksdagsuttalandet fick ett stort symboliskt genomslag och sågs som ett erkännande av det svenska teckenspråket. Nästan exakt 33 år senare följer alltså Danmark i samma spår.

Teckenspråk finns nu representerade i språknämnderna i Sverige, Norge och Danmark. I Finland och på Island finns det fristående teckenspråksnämnder som har nära samarbete med motsvarande nationella språknämnder.

Uppdaterad 14 maj 2014