• Huvudmeny

8 maj 2014

Minoritetsspråkspriset tilldelas Fred Taikon

Fred Taikon har med stort engagemang bidragit till att det romska språket sprids och han får därför årets minoritetsspråkspris.

Fred Taikon ger ut kulturtidskriften É Romani Glinda, driver ett bokförlag och verkar för att höja kvalitén på texter och översättningar till romska språkvarieteter. 

Minoritetsspråkspriset är en belöning för goda insatser i arbetet med minoritetsspråk och en uppmuntran till fortsatt arbete.

Juryns motivering

”Fred Taikon tilldelas Språkrådets Minoritetsspråkspris 2014 för sitt långvariga engagemang för att bevara, utveckla och sprida det romska språket.

Hans insatser har lett till att allt fler romer i dag får tillgång till sitt språk i litteratur, medier och skola. Fred Taikon har därmed bidragit till att höja språkets ställning och öka dess användning i Sverige.”

Prisutdelning

Minoritetsspråkspriset delades ut den 8 maj på Språkrådsdagen. Prisutdelare var kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Kontakt

För mer information kontakta Riina Heikkilä, 08-455 42 24, riina.heikkila@sprakochfolkminnen.se.

Läs mer

Institutet för språk och folkminnen

www.språkochfolkminnen.se

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige. Institutet bedriver forskning inom sitt verksamhetsområde och verkar för ökad kunskap i samverkan med andra. Språkrådet är en del av myndigheten och ansvarar för språkvården i Sverige.

Uppdaterad 15 maj 2014