• Huvudmeny

8 maj 2014

Jordbruksverket får Klarspråkskristallen

Jordbruksverket tilldelades i år Klarspråkskristallen för sitt nytänkande och långsiktiga klarspråksarbete.

Språkrådet delar ut Klarspråkskristallen – priset för ett klart och begripligt offentligt språk – en gång om året till en myndighet, en kommun eller ett landsting. Det är en belöning för goda resultat i arbetet för klara texter och en uppmuntran till fortsatta språkvårdsinsatser.

Juryns motivering

”Klarspråkskristallen 2014 tilldelas Jordbruksverket för myndighetens nytänkande och långsiktiga klarspråksarbete som både förbättrat texterna och ökat medarbetarnas kompetens.

Myndigheten har använt Klarspråkstestet på ett delvis nytt sätt genom att göra testresultaten mätbara. Skribenterna är själva involverade i mätningarna och därigenom ökar deras kunskaper i att skriva mottagaranpassade texter. Testresultaten, i kombination med att ett antal lantbrukare fick bedöma texter, visade vad som var viktigast att förbättra i myndighetens kommunikation. 

Den metod Jordbruksverket har använt kan enkelt användas av andra organisationer. 

Klarspråksarbetet på Jordbruksverket är inspirerande och kan tjäna som en förebild för andra.”

Prisutdelning

Klarspråkskristallen delades ut den 8 maj på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. 

Kontakt

Mer information om priset lämnas av Ingrid Olsson, 08-442 42 17 eller Eva Olovsson, 08-442 42 12, klarsprak@sprakochfolkminnen.se.

Läs mer

Institutet för språk och folkminnen

www.språkochfolkminnen.se

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige. Institutet bedriver forskning inom sitt verksamhetsområde och verkar för ökad kunskap i samverkan med andra. Språkrådet är en del av myndigheten och ansvarar för språkvården i Sverige.

Uppdaterad 09 maj 2014