• Huvudmeny

8 maj 2014

Erik Wellanders pris till Lars Borin och Markus Forsberg

På Språkrådsdagen delades Erik Wellanders pris 2014 ut till Lars Borin och Markus Forsberg för deras arbete med språkverktyget Korp.

Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område går i år till Lars Borin och Markus Forsberg, Språkbanken, Göteborgs universitet, för deras arbete med det digitala språkverktyget Korp. Korp är ett system för att söka språkliga data i mycket stora textmängder, och det har givit språkforskare, språkvårdare och allmänhet starkt förbättrade möjligheter att både överblicka och specialundersöka dagens svenska.

Lars Borin är professor i språkvetenskaplig databehandling och föreståndare för Språkbanken vid Göteborgs universitet, och Markus Forsberg är forskare vid Språkbanken. Tillsammans har de utvecklat Korp som är ett datorbaserat verktyg för att söka i väldiga mängder ny och äldre svenska, från Strindbergs brev till twitter. Med hjälp av Korp kan man lätt få svar på en mängd språkfrågor av alla möjliga slag: Hur länge använde man ehuru i svenskt tidningsspråk? Är tjej ett vanligare ord än flicka i de flesta former av svenskt skriftspråk? Används ännu ordet gredelin?  Brukar chilla också stavas tjilla och finns ordet bara i bloggar och på twitter? När började vi skriva kommer resa i stället för kommer att resa?

Enklast hittar du Korp via Språkbankens webbplats, www.spraakbanken.gu.selänk till annan webbplats. Språkforskare och språkvårdare använder dagligen Korp för att kunna göra välgrundade påståenden och språkbruket, och vem som helst kan ge sig in Korp och söka.

Korp har haft stor betydelse för svensk språkvård och för vårt förståelse av framför allt den samtida svenskan. 

Prisutdelning på Språkrådsdagen

Priset delas ut den 8 maj på Språkrådsdagen. Prisutdelare är professor Olle Josephson, ordförande i Erik Wellanders fond. Fonden är uppkallad efter den kanske främsta svenska språkvårdaren vid 1900-talets mitt, professorn i tyska Erik Wellander. Fonden stödjer svensk språkvetenskaplig forskning inom språkvårdens område och delar bland annat ut ett årligt pris.

Frågor om priset eller pristagaren kan besvaras av professor Olle Josephson, Olle.Josephson@su.se, 0734-233 154.

Läs mer

Språkpriser: Erik Wellanders pris

Uppdaterad 08 maj 2014