• Huvudmeny

10 februari 2014

Verbkonstruktionen ”alkaa tekemään” fungerar nu även i standardfinskan

Nämnden för finska språket behandlade konstruktionen i sitt möte i januari 2014
och bestämde att den nu kan accepteras även i standardfinskan.

Verbkonstruktionen ”alkaa tehdä” härstammar från de östliga finska dialekterna. ”Alkaa tekemään” är en västlig form. Språkvården har rekommenderat den östliga varianten redan från början av 1900-talet. Nämnden konstaterar nu att den västliga varianten har blivit vanlig överallt i Finland.

Läs mer Centralen för de inhemska språkens webbplatslänk till annan webbplats (på finska).

Uppdaterad 20 april 2014