• Huvudmeny

4 april 2014

Många fördelar med högläsning

Dagens Nyheter har i veckan publicerat en artikelserie, ”Läsning för livet”, om högläsning för barn. Forskning visar att det har betydelse både vad och hur vi läser.

Högläsning förbereder barn att bli självständiga läsare senare i livet. Det säger högläsningsproffset Anne-Marie Körling. När hon började arbeta som lärare tyckte hon sig märka vilka barn som fått högläsning hemma. De hade ett större ordförråd och en sorts skriftmedvetenhet – en nyfikenhet på vad det skrivna ordet kunde säga.

Läsforskaren Barbro Westlund menar att det inte bara är högläsning av skönlitterära böcker som är viktigt. Hon hänvisar till en studie i USA som visat att barn som även fick mer faktabaserade böcker upplästa för sig utvecklade ett mycket större ordförråd än de som läste enbart sagor. ”Det betyder inte att man ska sluta läsa sagor. Det ger något annat, en förmåga att leva sig in i andra människors livsöden. Men studien visade att man borde sträva efter en balans.”

Även samtal om texten är viktigt för att de kognitiva processerna ska komma igång. För att knäcka ”läskoden” krävs en närvarande vuxen som ställer frågor och uppmuntrar barnet till egna frågeställningar. Det är också nyttigt att läsa om samma bok flera gånger. ”Då behöver barnet inte undra vad som ska hända, utan kan koncentrera sig mer på sitt eget tänkande”, säger Barbro Westlund.

Läs hela artikelserien ”Läsning för livet”länk till annan webbplats hos Dagens Nyheter.  

Uppdaterad 20 april 2014