• Huvudmeny

17 mars 2014

Videoföreläsningar om tvåspråkighet

Specialpedagogiska skolmyndigheten har producerat flera kortfilmer om vad tvåspråkighet innebär för barn vars ena språk är svenskt teckenspråk.

I fyra korta videoföreläsningar får tittarna en inblick vad tvåspråkighet innebär för barn som är döva eller hörselskadade, men också för hörande barn. Filmerna vänder sig till pedagoger och föräldrar.

Kristina Svartholm, professor emeritus i svenska som andraspråk för döva, berättar i filmerna om vikten av samspelet mellan förälder och barn och att behärskning av två språk ger barnen valfrihet senare i livet. Filosofie doktor Emilie Cramér-Wolrath berättar om sin longitudinella studie där två tvillingbarn, ett dövt och ett hörande, utvecklar ett tecknat och ett talat språk. Carin Roos, docent i specialpedagogik, pratar om vikten av visuell medvetenhet hos föräldrar och avfärdar de myter som finns kring flerspråkig inlärning. Slutligen informerar Tommy Lyxell, språkvårdare på Språkrådet, om skolmiljöernas betydelse och språklagens innebörd för det svenska teckenspråket.

På en annan filmsida hos SPSM berättar också elever på Manillaskolan i Stockholm om deras tvåspråkiga vardag i skolan.

Uppdaterad 09 juni 2014