• Huvudmeny

27 mars 2014

Barns tillgång till svenskt teckenspråk

Språkrådets rapport ”Se språket –­ barns tillgång till svenskt teckenspråk” finns nu i tryckt form. Rapporten beskriver olika faktorer som påverkar barns möjligheter att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket.

Teckenspråkiga barn är kan vara döva, hörselskadade eller hörande. Ofta är det barnens hörselförmågor som styr barnens tillgång till svenskt teckenspråk. En del barn har tillgång till det svenska teckenspråket i hemmet men inte i förskola och skola. För andra barn är det tvärtom. Få barn har tillgång till ett utvecklat teckenspråk såväl i hemmet som i förskola och skola.

Förskolan har en mycket viktig roll för barnens möjligheter att utveckla det svenska teckenspråket. Språkrådets kartläggning av teckenspråkiga förskolor år 2010 visade att antalet förskolor har blivit färre. Ett skäl till detta är att döva barn i dag får hörselimplantat och att barnens talspråksutveckling prioriteras. Barnen går i stället i vanliga förskolor i hemorten. Det finns ett fåtal teckenspråkiga förskolor som även tar emot hörande teckenspråkiga barn.

Enligt språklagen ska det svenska teckenspråket skyddas och främjas. Barn ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket. I rapporten föreslås några åtgärder för att förbättra barnens möjligheter till detta.

Länk

Rapport: Se språket - barns tillgång till svenskt teckenspråkPDF (pdf, 3 MB)

Uppdaterad 02 juni 2020