• Huvudmeny

25 mars 2014

Avhandlingen

När datorerna ersätter papper och penna som skrivredskap i gymnasieskolan ställs både elever och lärare inför nya utmaningar.

Skrivandet inom gymnasiets svenskundervisning görs numera huvudsakligen på dator. Men det är inte så enkelt som att datorerna bara ersatt papper och penna - med datorernas intåg i klassrummen kommer också nya distraktionsmoment som sociala medier. I sin avhandling i pedagogik har Marie Nordmark vid Örebro universitet har studerat skrivprocessen i svenskundervisningen.

Hon har gjort en etnografisk studie i tre gymnasieklasser vid två skolor under en hel termin. Med hjälp av videokameror har hon observerat och spelat in 42 lektioner för att undersöka det digitala skrivandet i svenskundervisningen.

”Mina resultat visar att skolan måste ha ett tydligare literacy-perspektiv i svenskundervisningen, att språkandet handlar om hela processen att läsa, att skriva, att tala och att lyssna samt i vilken miljö och med vilka hjälpmedel det sker”, säger Marie Nordmark.

Avhandlingen heter ”Digitalt skrivande i gymnasieskolans svenskundervisning. En ämnesdidaktisk studie av skrivprocessen”.

Läs mer på forskning.selänk till annan webbplats.

Uppdaterad 20 april 2014