• Huvudmeny

24 mars 2014

Hen inte bara ett verktyg för jämställdhet

Språktidningen har gjort en undersökning som visar att det könsneutrala pronomenet hen används i allt större utsträckning i medierna.

Det är nu två år sedan hen-debatten exploderade i svenska medier, och den kan tyckas lite uttjatad vid det här laget. Samtidigt har debatten banat väg för ett snabbt ökat bruk av det nya pronomenet.

Till en början hade dagstidningarna en ganska restriktiv hållning till hen; ordet skulle användas med måtta. Men i dag är det snarast medierna som leder utvecklingen. Året innan hen-debatten briserade gick det ungefär trettontusen han och hon på varje hen i svensk press. Språktidningens undersökning visar att antalet nu är nere på trehundra.

Varje dag används hen i ungefär femton svenska dagstidningar och fler och fler reportrar använder ordet för smidighetens skull i stället för han eller hon och liknande. Syftet med hen som ett verktyg för jämställdhet har alltså inte varit allenarådande, utan det har framför allt visat sig vara ett textekonomiskt alternativ.

Det skriver Språktidningens Anders Svensson i en artikel i Dagens Nyheter. Han ställer sig frågan om inte uppsvinget för hen är det mest dramatiska som hänt bland svenska pronomen på flera hundra år. Och även om hen i de flesta fall snarast har ett textekonomiskt syfte, har det också lyckats ifrågasätta den traditionella uppdelningen i manligt och kvinnligt.

Läs DN-artikeln Det största som hänt svenska pronomen på 400 årlänk till annan webbplats

Uppdaterad 20 april 2014