• Huvudmeny

21 mars 2014

Gröna boken i färsk utgåva

Statsrådsberedningens ”Gröna boken – Riktlinjer för författningsskrivande” (Ds 2014:1) har just kommit ut i en ny uppdaterad upplaga.

Gröna boken riktar sig i förstahand till dem som skriver författningar. Här finns riktlinjer för såväl författningsteknik som redaktionell och språklig utformning.

Riktlinjerna innehåller framför allt skrivtekniska regler, men de behandlar också frågor om hur man ska skriva till exempel ansvars- och överklagandebestämmelser och bemyndiganden. Den nya upplagan har byggts ut med fler språkliga råd, bland annat om hänvisningar till EU-rättsakter.

Gröna bokenlänk till annan webbplats kan laddas ner fritt som pdf från regeringens webbsidor. 

Uppdaterad 20 april 2014