• Huvudmeny

19 mars 2014

Ny bok hyllar Ulf Teleman

Med anledning av språkforskaren Ulf Telemans 80-årsdag har hans kollegor samlat ett antal artiklar av honom i festskriften ”Tankens makt över språket”.

Ulf Teleman är en av svensk språkvetenskaps mest framstående forskare, tillika huvudredaktör för Svenska Akademiens grammatik. Hans inflytande på svensk språkvård och svensk grammatikforskning har varit stort, och för den som vill bekanta sig med hans tänkande kan man nu läsa viktiga artiklar av honom i festskriften ”Tankens makt över språket”, som getts ut med anledning av Ulf Telemans 80-årsdag.

Teleman har intresserat sig för grammatik, svenskdidaktik och språkvård, och ofta lagt ett historiskt perspektiv på ämnena. Urvalet av artiklar är gjort för att vara lättillgängligt för en bredare, språkvetenskapligt intresserad läsekrets, och alla artiklar utom en är på svenska. Artiklar som ”Bestämt och obestämt: Fem 1600-talsgramamtiker på upptäcktsfärd bland modersmålets artiklar”, ”Behöver vi en nationell språkpolitik?” och ”Vad kan man när man kan skriva?” ger en introduktion till centrala delar av Telemans tänkande.

Boken avslutas med en fullständig bibliografi över Telemans språkvetenskapliga publikationer, för den som vill läsa och lära mer. Där finns också många av de verk som svensk språkvård haft glädje av, som ”Rätt och rätt i språket”, ”Språkvårdens argument” och inte minst det stora historiska verket om svensk språkvård genom århundradena, ”Ära, rikedom och reda” respektive ”Tradis och funkis”.

  • ”Tankens makt över språket” (2014), Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 238 sidor.
Uppdaterad 20 april 2014