• Huvudmeny

18 mars 2014

Ny handbok för digitala kommunikationsverktyg

Sveriges Radio har gett ut handboken ”Sociala medier – en handbok för journalister”. Den är riktad till journalister anställda på Sveriges Radio, men är användbar för alla som vill nå ut i sociala medier.

I dag är sociala medier något de flesta svenskar använder på ett eller annat sätt. Vi är ett mycket Facebook- och Twitteraktivt land, och många svenskar använder dagligen bloggar för att sprida sina texter. Men hur gör man? Och hur hanterar man sociala medier inom en organisation? ”Sociala Medier – en handbok för journalister” är ett välkommet verktyg för den som vill veta mer.

Boken är uppdelad i tre huvudsakliga delar: dialog, research och spridning. De tre delarna hänger dock ihop. Det är till exempel svårt att få spridning av sitt material utan dialog, eftersom dialog utgör basen för all aktivitet i sociala medier. Men indelningen svarar också mot de behov som Sveriges Radio generellt brukar ha: de vill kunna prata med sin publik, hitta bättre infallsvinklar och nya idéer och få så många som möjligt att ta del av deras arbete.

Boken belyser inte minst det faktum att man måste våga vara personlig för att ha god nytta av sociala medier. Det är de personliga kontakterna som bygger användbara nätverk. För att något ska få bra spridning måste det även vara ”rätt förpackat”, det vill säga vara attraktivt, lättillgängligt och enkelt att dela. Bilder, filmer och ljudklipp är viktiga komponenter. Har man bilder, tydlig rubricering och en ingress som säljer, ökar chanserna att man skapat något som folk vill sprida vidare. Man bör inte heller bara dela länken utan även kunna motivera varför det är intressant.

Det redaktionella arbetet är något som diskuteras flitigt i manualen och begrepp som crowdsourcing, edgerank och att ”äga sin hashtag” tas upp. Skriften tar också upp juridiska frågor kring sociala medier och betonar att man bör vara försiktig med att sprida information som man får via intranätet samt att tänka på att respektera sina medarbetares personliga integritet.

Handbokenlänk till annan webbplats är fri att ladda hem som pdf – och fri att sprida vidare! 

Uppdaterad 21 april 2014