• Huvudmeny

13 mars 2014

Ny utgåva av Att skriva bättre i jobbet

Nu finns en ny upplaga av handboken Att skriva bättre i jobbet. Boken ger råd om textplanering och om hur man skriver rapporter, beslut, protokoll, pressmeddelanden och andra typer av texter.

När vi skriver i arbetet – på myndigheten, på företaget eller i organisationen – är det ofta för att förmedla ett viktigt budskap. Då måste vi försöka hitta den rätta tonen, formulera oss tydligt och presentera innehållet rakt på sak, allt för att budskapet verkligen ska nå fram.

Handboken ”Att skriva bättre i jobbet . En basbok om brukstexter” har nu kommit ut i en ny, uppdaterad upplaga. Sedan första upplagan kom 1995 har mycket förändrats. Språket har utvecklats och synen på brukstexter har modifierats.

I boken ges råd och tips om hur man väljer ton och perspektiv, hur man planerar, disponerar och gör texten överskådlig. Styckeindelning, meningsbyggnad och ordval behandlas också och många praktiska exempel visar hur en text kan göras läs- och läsarvänlig. Vissa mycket vanliga typer av texter i arbetslivet behandlas i egna avsnitt, till exempel protokoll, rapporter, pressmeddelanden, beslutsunderlag och beslut.

Huvudförfattare är examinerade språkkonsulterna Barbro Ehrenberg-Sundin, Kerstin Lundin och Åsa Wedin samt Margareta Westman, tidigare chef för Svenska språknämnden.

I denna femte upplaga har avsnittet om språkriktighetsfrågor reviderats och byggts ut av medarbetare vid Språkrådet för att stämma överens med den moderna uppfattningen om vad som är rätt och fel, lämpligt och olämpligt språk. Vanliga språkriktighetsfrågor, sådana som ofta väcker heta känslor, tas upp och diskuteras. Ska man skriva var eller vart? De eller dem? Innan eller före? Och får man använda ordet hen?

Språkrådet står också för avsnittet om hur man skriver för webben och i sociala medier och avsnittet ”Språkarbete på arbetsplatsen”.

Om boken hos Norstedts Juridiklänk till annan webbplats. ISBN 978-91-39-11368-3. 

Uppdaterad 20 april 2014