• Huvudmeny

26 februari 2014

Studenter saknar facktermer på svenska

Studenter och lärare vid KTH saknar kunskaper i både svensk och engelsk terminologi, visar en undersökning.

KTH har en språkpolicy sedan fyra år tillbaka, som bland annat lyfter vikten av kunskaper i ämnesterminologi på svenska och engelska. Nu har man gjort en enkätundersökning bland lärare och studenter för att ta reda på om språkpolicyn efterlevs. Svaren visar att många efterlyser större terminologiska kunskaper.

”Enkäterna säger tydligt att vi har en brist i terminologin åt båda hållen. Vissa saknar svensk terminologi medan andra saknar engelsk terminologi. Det gäller både lärare och studen­ter. Enkäterna visar att vi behöver bli bättre på det här”, säger Viggo Kann, ordförande i KTH:s språkkommitté, till Universitetsläraren.

På många högskolor råder en liknande situation. Undervisningsspråket är ofta, men inte alltid, engelska på avancerad nivå, vilket kan begränsa studenternas kunskaper i terminologi på svenska. Men även de studenter som undervisas på svenska efterlyser mer terminologi – på engelska.

Trots att medvetenheten ökar inom högskolevärlden behöver högskolorna en tydligare vägledning för att det språkpolitiska arbetet ska få gehör, menar Språkrådets utredare Jennie Spetz, som också intervjuas i artikeln.

Läs hela artikelnlänk till annan webbplats i Universitetsläraren. 

Uppdaterad 20 april 2014