• Huvudmeny

3 mars 2014

Nytt verktyg för lättlästa texter

Sofie Johansson Kokkinakis och Katarina Mühlenbock utvecklar ett verktyg som ger lättläst och läsbar svenska för personer med lässvårigheter.

Språkvetarna och språkteknologerna Sofie Johansson Kokkinakis och Katarina Mühlenbock, Göteborgs universitet, vill genom sitt företag ALT Access and Language Technology skapa ett textverktyg med vilket man kan skriva texter som kan förstås av personer med kognitiva funktionshinder eller andra läshinder.

Medan andra liknande verktyg på marknaden mest tar hänsyn till ord- och meningslängd, analyserar deras verktyg texterna mer på djupet och tittar på sådant som ordvariation och meningsbyggnad. Målgruppen är i första hand kommuner som vill skriva informationstexter på enkel svenska till medborgare som inte klarar av de vanliga texterna på kommunens webb.

Produktutvecklingen finansieras av Post- och telestyrelsen (PTS). Projektet var ett av de nio vinnande projekten i en innovationstävling som PTS utlyste förra året med temat ”Begriplighet och interaktion – kommunikationslösningar för personer med kognitiva funktionsnedsättningar”.

Läs mer i artikeln ”Med språkteknologi gör de texter lättbegripliga”länk till annan webbplats från Göteborgs universitet.

Uppdaterad 20 april 2014