• Huvudmeny

11 mars 2014

Ny rapport om nationella minoriteter

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har i uppdrag att följa upp hur lagen om de fem nationella minoriteternas rättigheter efterlevs. Nu har de publicerat sin årliga rapport.

Den årliga rapporten om nationella minoriteters rättigheter visar att det finns stora skillnader i de nationella minoriteternas möjligheter till inflytande, beroende på om man bor inom eller utanför ett förvaltningsområde. I de kommuner som tillhör ett förvaltningsområde görs fortfarande många insatser inom områdena språk, kultur och delaktighet.

Hos kommuner utanför förvaltningsområdena finns däremot mycket kvar att önska. Många kommuner och myndigheter försummar de nationella minoriteternas rättigheter, och skälet verkar vara kunskapsbrist.

”För att skynda på förverkligandet av de nationella minoriteternas rättigheter behövs en tydligare lag”, säger Aina Negga, utvecklingsledare för det minoritetspolitiska uppdraget på Sametinget.

Läs ett pressmeddelandelänk till annan webbplats om rapporten eller ladda ned rapporten som pdflänk till annan webbplats

Uppdaterad 20 april 2014