• Huvudmeny

12 februari 2014

Minoritetslagen räddade sydsamiskan

Sydsamiskan lever vidare tack vare de senaste 15 årens minoritetspolitik. Det anser Leena Huss, som nyligen avslutat en studie om språket och revitaliseringen.

Sydsamiskan har varit ett hotat språk med få talare och många hinder för revitalisering. Men tack vare 2000-talets språkpolitik, och särskilt 2009 års språklagar, lever språket vidare mot alla odds. Det säger Leena Huss, som efter en studie kan visa att lagstiftningen haft en positiv effekt på sydsamiskan. ”Det har blivit lättare att prata sydsamiska, och den minoritetspolitiska reformen har fött nytt hopp för många sydsamer”, säger hon.

I studien, som finansierats av Riksbankens jubileumsfond, har Leena Huss bland annat gjort enkäter med lärare och föräldrar till barn som läser sydsamiska. Hon och hennes forskarkolleger har också intervjuat sydsamisktalande om språk och identitet.

”När språket genom olika insatser får nytt liv, så betyder det också att identiteten förändras. Vår studie visar hur språket i många fall hänger ihop med ett etniskt uppvaknande och hur ett ökat användande av sydsamiskan i sin tur leder till att man reser frågor om egenmakt och dekolonisering”, säger Leena Huss.

Läs mer på forskning.selänk till annan webbplats

Uppdaterad 20 april 2014