• Huvudmeny

13 februari 2014

Avhandlingen

Ska alla gymnasieungdomar få chans till samma kunskaper i exempelvis engelska, eller ska undervisningens innehåll anpassas beroende på studieprogram? En ny avhandling undersöker attityder i policytexter och hos elever och lärare.

När gymnasiereformen Lpf 94 kom, iinfördes gemensamma kärnämnen som skulle ge alla ungdomar gemensamma allmängiltiga kunskaper. Ett av kärnämnena är engelska. I sin avhandling undersöker Jan Berggren hur det står till i praktiken: får ungdomar på studie- respektive yrkesförberedande program chansen att lära sig samma saker? Och hur är det med ungdomars och lärares inställning till en jämlik undervisning?

Jan Berggren visar att utbildningspolicyn ofta är att anpassa engelskundervisningen efter studieprogrammets inriktning. Det innebär att ungdomar på studieförberedande program och ungdomar på yrkesförberedande program får lära sig delvis olika saker. Jan Berggren visar också att ungdomar och lärare ansluter sig till denna strävan: yrkesungdomar erbjuds kunskap som anpassas till specifika yrkes- och vardagssammanhang, medan ungdomar på studieförberedande program erbjuds att lära sig kommunicera i olika sammanhang, exempelvis genom att skriva argumenterande texter.

En konkret effekt för yrkesungdomar är att de inte längre med självklarhet får grundläggande behörighet till högskolestudier. Detta diskuterar Jan Berggren i sin avhandling.

Avhandlingen heter Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av ungdomars livschanser. Läs mer på forskning.selänk till annan webbplats

Uppdaterad 20 april 2014