• Huvudmeny

26 februari 2014

Ny modell för köp av översättningar

Regeringskansliet testar en ny modell för  upphandling av översättningar. Modellen består av ett fast pris och en kvalitetsbedömning.

Enligt lagen om offentlig upphandling ska myndigheter anta det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Men ekonomiskt mest fördelaktigt är inte detsamma som billigast. En dålig översättning kräver ofta omfattande efterarbete, vilket ju också är en kostnad. I värsta fall kan översättningen inte användas och då är pengarna bortkastade.

Regeringskansliet ville komma bort från lägstaprismodellen och i stället fokusera på kvalitet vid upphandling av översättningstjänster. De har därför skapat en modell som består av ett fast pris, en kvalitetsbedömning och en förnyad utvärdering.

Det fasta priset ska motsvara en rimlig ersättning till en kvalificerad översättare. Anbudsgivarna får utse en översättare som de ska använda och lämna in cv och arbetsprov för hen. De som godkänns får göra en provöversättning och en granskning av en översättning. Proven avidentifieras och bedöms enligt en rad kriterier. De översättare som får högst poäng inom olika delområden erbjuds att ingå avtal.

Det finns även en mekanism för förnyad utvärdering. Levererade översättningar kommer att bedömas och poängsättas, med möjlighet för leverantörerna att stiga eller falla i rangordningen.

Läs mer om Regeringskansliets modell på sidan 3 i senaste numret av Klarspråk (nr 1 2014).

Mer att läsa om översättning och tolkning finns i Språkrådets bok Från ett språk till ett annat.

Uppdaterad 20 april 2014