• Huvudmeny

20 februari 2014

Samlad tolktjänst dröjer ytterligare

Regeringen är inte nöjd med Tolktjänstutredningens ekonomiska uträkning utan har bett Socialdepartementet att utreda frågan ytterligare.

Tolktjänstutredningen förslag om en ny statlig tolktjänstmyndighet har inte fallit i god jord hos regeringen. Framför allt anser regeringen att den ekonomiska beräkningen inte är tillfredsställande. Frågan har därför utretts vidare hos Socialdepartementet. I slutet av förra året fick intresseorganisationerna veta av Socialdepartementet att det skulle bli dyrare om tolktjänsten ligger hos staten än hos landstingen. Det innebär färre tolktimmar inom nuvarande ekonomiska ramar.

Socialdepartementet ska arbeta vidare med tolktjänstfrågan under våren och har lovat intresseorganisationerna att prioritera ärendet. Bland annat ska man se över lagstiftningen så att gränsdragningsproblematiken kan lösas. En proposition för en ny lagstiftning kan dock läggas tidigast i december 2014. Man kommer också att fokusera på lösningar för tolkning inom arbetslivet och söka lösningar som gör det lättare för tolkbrukare att beställa tolk.

Tolktjänstutredningen överlämnade betänkandet ”En samlad tolktjänst” till regeringen i december 2011.

Läs mer hos Sveriges Dövas Riksförbundlänk till annan webbplats.

Uppdaterad 20 april 2014