• Huvudmeny

7 februari 2014

Ny antologi om stockholmsk språkforskning

Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet finns inte längre, åtminstone inte i sin gamla form. Som historisk slutsummering har man gett ut antologin ”Nordiska språk då och nu – Artiklar av språkforskare från skilda tider”.

Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet har uppgått i den större Institutionen för svenska och flerspråkighet, tillsammans med tidigare Tolk- och översättarinstitutet och Centrum för tvåspråkighetsforskning. Med anledning av det har man gett ut en samling språkartiklar författade av olika språkforskare som under åren varit verksamma vid institutionen.

Bara genom att läsa titlarna på artiklarna får man en bild av forskningsintressenas konjunkturer. Den första artikeln heter ”Ett fornsvenskt vardagsord. Fsv. maxan – da. måske – sv. kanske”, och den sista ”Argumentation och evaluering i flerspråkiga barns berättelser”. Det speglar samhällsutvecklingens avtryck i den svenska språkvetenskapen, där intresset för det nordiska har vidgats till att också omfatta flerspråkighet och språkpåverkan mellan fler språk.

Mellan 1960 och 2012 ryms också forskning i runologi, stilistik, barns läsinlärning, textforskning, medeltida brev och svenska som andraspråk för döva. Och en hel del till. Urvalet ger insikt om hur bred forskningen i nordiska språk har varit, och hur många olika teorier och traditioner som använts under denna tid.

Mycket i urvalet är representativt för nordistiken i Sverige, medan annat är specifikt för Stockholm – som de svaga avtryck Chomsky gjorde på institutionen, när den generativa syntaxen annars tog Sveriges universitet med storm på 1960- och 70-talen. Dialektforskningen har heller aldrig haft någon stark ställning i Stockholm, vilket antas bero på att det aldrig funnits något dialektarkiv i Stockholm, som i de andra universitetsstäderna. Men det är på Institutionen för nordiska språk i Stockholm som man började fråga sig om inte Rinkebysvenskan egentligen är en dialekt; ett av antologins exempel på att de äldre nordistiska perspektiven fortfarande kan användas för att ställa intressanta frågor om moderna språkliga fenomen. Läs och finn fler!

Läs mer om boken (Acta Universitatis Stockholmiensis 2013, redaktör Staffan Hellberg) hos Institutionen för svenska och flerspråkighetlänk till annan webbplats.

Boken kan köpas från Stockholms universitetsbiblioteks nätbutiklänk till annan webbplats eller laddas ner gratis som fulltext via publikationsdatabasen Divalänk till annan webbplats.

Uppdaterad 20 april 2014