• Huvudmeny

4 februari 2014

Umeå visar upp samiskt arv

Under invigningen av kulturhuvudstadsåret fanns flera inslag som lyfte fram Västerbottens samiska kulturarv.

Kulturhuvudstadsåret Umeå 2014 har fått kritik för att dölja Sveriges koloniala förhållande till samerna, bland annat av en tysk minoritetsorganisationlänk till annan webbplats och av en samisk konstnärsgrupplänk till annan webbplats. Men under invigningen av kulturhuvudstadsåret lyftes det samiska fram. ”Det samiska löper som en röd tråd i projektet”, säger Michael Lindblad, ordförande i Umeå sameförening, till Svenska Dagbladet.

Jojkande barnkörer och åkallande av samiska gudinnor var två av inslagen under invigningen. Ett annat perspektiv på relationen till det samiska ges på bildmuseet, där konstnären där Katarina Pirak Sikku färdas i rasbiologen Herman Lundborgs fotspår. Lundborg reste i sameland på 20-talet och mätte skallar.

Men alla gläds inte över kulturhuvudstadsårets samiska inslag. Enligt Västerbottensnyttlänk till annan webbplats har invigningen fått kritik för att lyfta fram det samiska för mycket, och därmed dölja Umeås egna kultur.

Läs mer om invigningenlänk till annan webbplats i Svenska Dagbladet.

Uppdaterad 20 april 2014