• Huvudmeny

5 april 2013

Ny bok: Ortnamnen i Tanums härad

Ortnamnen i Tanums härad ingår i serieverket Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län.

Den bygger på material som i dag finns tillgängligt hos Institutet för språk och folkminnen vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg där författaren Catarina Röjer är verksam.

Läs mer och beställ boken

Uppdaterad 16 april 2014