• Huvudmeny

11 januari 2013

Vems fel är det att studenterna skriver dåligt?

Det är inte studenternas fel att de har bristande läs- och skrivkunskaper, och inte heller skolans. Problemet beror snarare på ett samhällssystem där människor förväntas se sig själva som konsumenter, skriver litteraturvetaren Victor Malm i Dagens Nyheter.

Nyligen slog nio historiker från universiteten i Uppsala och Linköping larm om svenska högskolestudenters bristande språkliga förmåga. Enligt artikelförfattarna ser studenterna sig själva som kunder som förväntar sig att få kunskapen serverad på fat.

Men så enkelt är det inte, skriver litteraturvetaren Victor Malm i Dagens Nyheter. Det är varken studenterna eller skolan som bär skulden, utan samhällsklimatet, där alla förväntas bli effektiva och bidragande medborgare i form av konsumenter: "Att vara en god konsument är inte direkt något som förutsätter vidare goda kunskaper i något så sekundärt som läsande och skrivande", menar Malm.

Victor Malm kopplar god språklig förmåga till förmågan att kunna tänka kritiskt, och menar att konsumtionssamhället inte gynnar detta. Bara den som är priviligierad nog att födas in i en samhällsklass där läsande och skrivande ärvs, förvärvar självklart dessa förmågor i en tid där skolan förlorat fokus.

Läs hela artikelnlänk till annan webbplats i Dagens Nyheter. 


Uppdaterad 13 februari 2014