• Huvudmeny

7 januari 2013

Få nyanlända får språkhjälp

Elever med annan språkbakgrund än svenska har rätt att få hjälp på sitt modersmål för att klara undervisningen. Lärare slår nu larm om att många inte får hjälp.

Enligt en enkätundersökning i grundskolan och på gymnasiet har mer än varannan lärare elever som skulle behöva studiehandledning på modersmålet för att klara vanlig undervisning. Men bara drygt var tionde lärare menar att eleverna får tillräcklig studiehandledning.

Bristen på stöd står i strid med skolförordningen. Rektorerna och politikerna skyller på brist på pengar. Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet, menar att politikerna inte tar frågan på tillräckligt stort allvar. Andra, som Luisella Galina Hammar på Skolverket, tycker att kommunerna fokuserar för mycket på att enbart lära de nyanlända eleverna svenska och inte förstår att eleverna lär sig svenska också via de andra skolämnena.

Läs mer i en artikel i Metrolänk till annan webbplats.

Uppdaterad 13 februari 2014